Menu

Vlastnosti dřevostaveb

Vlastnosti dřeva a dřevostaveb

Dřevo je přírodní, plně obnovitelný ekologický, zdravotně nezávadný produkt, příznivě se účastní tvorby vnitřního mikroklimatu, umožňuje lehké konstrukce. Nejen proto se v současné době i u nás stává opět oblíbeným materiálem moderní architektury.

Suché jehličnaté dřevo obsahuje podle terminologie normy ČSN 49 1109 až do 22 hmotnostních procent vody, což znamená, že na každých 100 kg dřevěné sušiny připadá až 22 l vody. Ustálená, dlouhodobá vlhkost dřeva v dřevostavbě je cca 10 %, což představuje přibližně 55 l vody v jednom krychlovém metru. Voda není ve dřevu pevně vázána, ale kolísá v závislosti na vlhkosti vzduchu. V jednom m3 dřeva může být ukryto od 25 až do 200 l/m3 vody (druhý údaj odpovídá vlhkosti 35 % – bodu nasycení vláken) a dřevo se chová stále jako suché až polosuché. Je-li vlhkost vnitřního vzduchu nízká, uvolňuje dřevo vlhkost do prostoru a naopak.

Dřevo ve větším množství tak slouží jako stabilizátor prostorové vlhkosti, což je základní předpoklad pro zdravé bydlení. K výměně vlhkosti mezi dřevem a vzduchem přispívá i vysoká difúzní propustnost dřeva pro vodní páru se součinitelem d = 0,09•10-9 s (pro srovnání beton: d = 0,013•10-9 s, malta vápenná: d = 0,031•10-9 s).